Tilan toiminta

 

Koistilan maanviljelys oli vuoteen 1986 saakka savolaisen pientilan maanviljelystä. Tilalla elettiin omavaraistaloudessa aina -19 vuosisadan alkupuolelle, jolloin ryhdyttiin tuottamaan mm. maitoa yli oman tarpeen, joka kirnuttiin voiksi myyntiä varten ja myöhemmin lähetettiin meijeriin kirnuttavaksi.

 

Vuonna 1986 Toivo Räsäsen kuoleman jälkeen ei tilaa ole enää päätoimisesti viljelty, vaan viljelys on hoidettu muun työn tai opiskelun ohessa. Nykyään peltoa tilalla on n. 9 ha ja metsää n. 30 ha. Pellot ovat kaikki salaojitettuja ja erittäin hyvässä viljelykunnossa, peruslohkojen keskikoko on 2,3 ha. Uusimman v. 2005 viljavuuspalvelu Oy:ssä tehdyn viljavuustutkimuksen mukaan pellot ovat erittäin hyvässä viljelykunnossa ja ravinnetila on kunnossa.

 

Tuotantotapa on luomua, joka tarkoittaa, ettei mitään keinolannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita saa peltoviljelyssä käyttää. Tilaa on viljelty luonnonmukaisen tuotannon ehdoin jo vuodesta 1998 lähtien. Tilan viljelykiero on seuraavanlainen; ruis – nurmi1 – apilanurmi – ruis jne… Sato markkinoidaan lähiseudun myllyyn, joka jauhaa sadon leipäviljaksi ja myy kulutukseen.

 

Tilan maatalous ei ole tänä päivänä enää pelkästään ruuantuotantoa, vaan maiseman hoito on yhä merkittävämpi osa tilan maataloutta. Tilan viljelyalueet on vuonna 2004 hyväksytyssä kosula-suvas rantaosayleiskaavassa merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, joka osaltaan velvoittaa ylläpitämään ja hoitamaan vanhaa avointa viljelymaisemaa. Maiseman hoito ja perinteisten viljelykasvien mm. puna-apila, timotei, ruis… pitäminen viljelykierrossa luo ympäristöstä miellyttävän. Rukiin heilimöinti juhannuksen aikaan luo oman tuoksumaailmansa, jota enää harvoin kohtaa. Peltojen kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuus ja lajirikkaus on viljelytekniikoista ja –tavoista johtuen runsasta.

 

Tilalla olevaa rakennuskantaa vuokrataan matkailukäyttöön viikkovuokrauksin tai sopimuksen mukaan pidemmäksi ajaksi. Työpalvelua tehdään mm. kesantojen ja teidenvarsien niittoa 250 cm leveällä murskaimella, sekä maan muokkausta kyntöä ja äestystä. Katso tarkempia tietoja kohdasta vuokraus ja palvelut.